பாடசாலைகளை ஆரம்பிப்பதற்காக பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

பாடசாலைகளை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்காக முப்படையினர், பொலிசார் ஆகியோருடன் இணைந்து பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படவிருக்கிறது. பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டு மறுதினமும் பொலிஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்படவிருப்பதாக அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார்.

Read more