பாடசாலைகளை ஆரம்பிப்பதற்காக பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

பாடசாலைகளை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்காக முப்படையினர், பொலிசார் ஆகியோருடன் இணைந்து பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படவிருக்கிறது. பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டு மறுதினமும் பொலிஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்படவிருப்பதாக அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார்.

Read more

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11