ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருதுக்காக விண்ணப்பிக்க வேண்டிய இறுதிக்கால எல்லை நீடிப்பு

மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை ஏற்பாடு செய்துள்ள இவ்வாண்டுக்கான ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருதுக்காக விண்ணப்பிக்க வேண்டிய இறுதிக்கால எல்லை ஜூன் 14ஆம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றாடலுக்கு

Read more

உலக தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் சங்கத்தின் 154 ஆவது ஆண்டு பூர்த்தி! ஜனாதிபதி, பிரதமர் வாழ்த்து

உலக தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் சங்க தினத்தின் 154 ஆவது ஆண்டு பூர்த்தி இன்றாகும். இந்த வருடத்தில் தரப்படுத்தலின் இடைவெளியை குறைப்பது தொடர்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாக

Read more