வஹாபிச சித்தாத்தங்களை ஒடுக்குவதற்கு நடவடிக்கை!

இலங்கையில் இஸ்லாமிய கடும்போக்கு வாதத்திற்கு காரணமான வஹாப்பியத்தை முடக்கும் நோக்கில் அரசாங்கம் சவுதி அரேபியாவின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முனைவதாக ரொயிட்டர் ஸ்தாபனம் அறிவித்துள்ளது. உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு

Read more

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குலுடன் தொடர்புடைய பயங்கரவாத குழு அழிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு

ஏப்ரல் மாதம் 21ம் திகதி நடத்தப்பட்ட தாக்குலுடன் தொடர்புடைய பயங்கரவாத குழு அழிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார்.   நாட்டில் நிலையான சமாதானம் ஏற்படுத்தப்பட்டு;ள்ளதாகவும் அவர்

Read more