இலங்கையை முன்பை போன்று சிறந்த வேலைத்தளமாக மாற்ற அனைவரும் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட வேண்டும் என பிரதமர் வலியுறுத்தல்

ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் சிறந்த வேலைத்தளமாக காணப்பட்ட இலங்கையை மீண்டும் அதே நிலைக்கு எடுத்துச் செல்ல அனைவரும் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட வேண்டும் என்று பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ

Read more

மக்கள் சார்பான ஆட்சியை ஏற்படுத்த உயர்ந்தபட்ச அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுவதாக அமைச்சர் விமல் வீரவன்ச உறுதியளிப்பு

நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்க்கும் மக்களின் நிர்வாகத்தை ஏற்படுத்த உயர்ந்தபட்ச அளவில் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுவதாக அமைச்சர் விமல் வீரவன்ச தெரிவித்துள்ளார். சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி

Read more

நாட்டில் சட்டம், ஒழுங்கைப் பாதுகாத்து, சகல பிரஜைகளும்; இன, மத பேதங்களுக்கு அப்பால் கௌரவமாக வாழக்கூடிய சூழல் ஏற்படுத்தப்படும் என்று பாதுகாப்புச் செயலாளர் தெரிவிப்பு

ஜனாதிபதியின் விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஊடாக, இராணுவத்தை ஈடுபடுத்தி, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மேலும் உறுதிப்படுத்தப்படும் என்று பாதுகாப்புச் செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் கமல் குணரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.  இராணுவ ஆட்சியை நாட்டில்

Read more