மனித குல உருவாக்கத்திற்கும் சமூக இருப்பின் உறுதிக்கும் பெண்களின் பங்களிப்பு முக்கியம் என ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்

மனித குலத்தின் அரைவாசிப்பகுதியை உருவாக்குவதற்கும் அனைத்து நாடுகளினதும் சமூக அமைப்பின் இருப்பு மற்றும் முன்னேற்றத்தை உறுதி செய்வதற்கும் மிக முக்கிய காரணியாகத் திகழ்வது மகளிரின் அர்ப்பணிப்பு என்று

Read more

சஹ்ரான் ஹாசிம், எசல பெரஹரா மீது தாக்குதல் மேற்கொள்ளத் திட்டமிடப்பட்டதாக, தகவல்கள் அம்பலம்.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலை மேற்கொண்ட சஹ்ரான் ஹாசிம் உள்ளிட்ட தேசிய தௌஹீத் ஜமாத் அமைப்பு அந்தத் தாக்குதலுக்கு முன்னர், எசல பெரஹரா அல்லது தேசிய சுதந்திர தின

Read more

ஆர்னோல்ட் க்லாசிக்’ உலக ஆணழகன் போட்டியில் இலங்கைக்கு 4வது இடம்.

ஆனோல்ட் க்ளாசிக்‘ உலக ஆணழகன் போட்டியில் நான்காவது இடத்தை இலங்கை பெற்றுள்ளது. அமெரிக்காவில் இடம்பெற்ற இந்தப் போட்டியில் இலங்கை சார்பில் பங்கேற்ற லூஷன் புஷ்பராஜ் நான்காவது இடத்தைப் பெற்றுள்ளார்.

Read more