புதிய வருடத்தில் முதலாவது பாராளுமன்ற அமர்வு எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை ஆரம்பம்

  பாராளுமன்றம் புதிய வருடத்தில் முதன்முறையாக எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை கூடவிருக்கின்றது. அன்றைய தினம் நான்கு மறுசீரமைப்புச் சட்டமூலங்கள் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும். இதேவேளை, செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் புதன்கிழமை

Read more

10 அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களுக்கு பெப்ரவரி மாதத்தில் நிர்ணய விலை

    பத்து அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களுக்கு பெப்ரவரி மாதத்தில் இருந்து நிர்ணய விலை விதிக்கப்படவிருக்கிறது. அரிசி, சீனி, மா, பருப்பு, ரின்மீன், நெத்தலி, உருளைக்கிழங்கு, முட்டை,

Read more