சீனாவில் கையடக்கத் தொலைபேசி சேவையில் பதிவு செய்யபவர்கள் தமது முகத்தை ஸ்கான்; மூலம் உறுதிப்படுத்துவது கட்டாயம்

Share Button

சீனாவில் கையடக்கத் தொலைபேசி சேவையில் தம்மை பதிவு செய்யபவர்கள் தமது முகத்தை கதிரியக்க முறையில் உறுதிப்படுத்துவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சீனாவில் மில்லியன் கணக்கான இணையத்தள பாவனையாளர்களை அடையாளம் காண முடியும். இந்த ஒழுங்குவிதி கடந்த செப்டெம்பர் மாதம் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று முதல் அமுலுக்கு வருகின்றது. இணையத்தள பரப்பில் தமது பிரஜைகளின் சட்டரீதியான பாதுகாப்பை இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்த முடியும் சீன அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11