இலங்கை – இந்திய ஒன்றிணைந்த இராணுவப் பயிற்சி இந்தியாவின் பூனையில் ஆரம்பமானது

Share Button

இலங்கை – இந்திய ஒன்றிணைந்த இராணுவப் பயிற்சி இந்தியாவின் பூனையில் இன்று ஆரம்பமானது. மித்திரசக்தி – 2019 என்று இதற்குப் பெயரிடப்பட்டுள்ளளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பாதுகாப்பு உறவை வலுப்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும். இந்த பயிற்சி எதிர்வரும் 7ஆம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *