இலங்கை – இந்திய ஒன்றிணைந்த இராணுவப் பயிற்சி இந்தியாவின் பூனையில் ஆரம்பமானது

Share Button

இலங்கை – இந்திய ஒன்றிணைந்த இராணுவப் பயிற்சி இந்தியாவின் பூனையில் இன்று ஆரம்பமானது. மித்திரசக்தி – 2019 என்று இதற்குப் பெயரிடப்பட்டுள்ளளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பாதுகாப்பு உறவை வலுப்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும். இந்த பயிற்சி எதிர்வரும் 7ஆம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11