ஆயிரம் குளங்கள், ஆயிரம் கிராமங்கள் என்ற வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் குளக் கட்டமைப்புக்கள் மறுசீரமைக்கப்படவிருக்கின்றன

Share Button

ஆயிரம் குளங்கள், ஆயிரம் கிராமங்கள் என்ற வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், அழிந்துவரும் பாரிய குளக் கட்டமைப்புக்கள் மீண்டும் மறுசீரமைக்கப்படும் என்று அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார். விவசாயிகளுக்கு இரண்டு போகங்களிலும் பயிரிடக்கூடிய வகையில் நீரை வழங்குவது இதன் நோக்கமாகும்.

இந்த வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் ஹிங்குரங்கொட, சியம்பளாவௌ குளத்தின் அபிவிருத்திப் பணிகள் அமைச்சர் தலைமையில் அண்மையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டன. 27 ஆயிரம் சிறிய குளங்கள் இதுவரை மறுசீரமைக்கப்படவில்லை. குளங்களை அபிவிருத்தி செய்யவென விவசாய அமைச்சு கடந்த ஆண்டில் 350 கோடி ரூபாவை செலவிட்டதாக அமைச்சர் கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11