தேசிய, மத சகவாழ்வு பற்றிய பாராளுமன்ற குழுவின் முதலாவது பிரதேச மாநாடு கண்டியில்

Share Button

அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களினதும் ஒருமித்த அங்கீகாரத்துடன் தேசிய மற்றும் மத நல்லிணக்கம் பற்றிய விசேட பாராளுமன்ற குழு ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கரு ஜயசூரிய தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தக் குழு சட்ட ரீதியாக முக்கியமானதாகும். சகல இனங்களையும், மதங்களையும் சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குழுவில் இடம்பெறுகிறார்கள். கண்டி பிரதேசத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் இடம்பெற்ற கசப்பான சம்பங்களை மறக்க கண்டியில் நேற்று இடம்பெற்ற செயலமர்வு உதவியாக இருக்கும் என்று சபாநாயகர் நம்பிக்கை வெளியிட்டார். அபிவிருத்தி கண்ட அமைதியான நாட்டை எதிர்கால சந்ததியினருக்கு வழங்குவது இதன் நோக்கமாகும் என்றும் அவர் கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *