பிரபல நடிகர் ஜயலத் மனோரத்னவிற்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ள நிகழ்வு

Share Button

பிரபல நடிகர் ஜயலத் மனோரத்னவிற்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ள விசேட நிகழ்ச்சி கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய கலைமன்றத்தில் நாளை மாலை இடம்பெறும். மனோரத்ன தற்போது சுகவீனமடைந்துள்ளார். இவரின் படைப்புக்களையும் நடிப்புத் துறையையும் பாராட்டுவது இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கமாகும். நிகழ்ச்சி இலவசமாக நடத்தப்படும்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *