தபால்மூல வாக்களிப்புக்கான சட்டத்தை மறுசீரமைப்பது தொடர்பில் தேர்தல் ஆணைக்குழு கவனம் செலுத்தியுள்ளது

Share Button

தபால்மூல வாக்களிப்பில் தற்போதுள்ள சட்டத்தை மறுசீரமைப்பது தொடர்பில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு கவனம் செலுத்தியுள்ளது. அரச சேவை அல்லாத பல்வேறு அவசிய சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைக்கு அமைவாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு இது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தியுள்ளது. தனியார் சுகாதார சேவைப் பிரிவுகள் ஊடகவியலாளர்கள் உட்பட அத்தியாவசிய துறைகள் பலவற்றில் தொழில்புரிவோருக்கு தபால்மூல வாக்களிப்பிற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்குவது சம்பந்தமாக ஆராயப்படவுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *