பெரும்போக வேளாண்மையில் அமோக விளைச்சல்

Share Button

பெரும்போக வேளாண்மைச் செய்கையில் அமோக விளைச்சல் கிடைத்துள்ளது. அதனால் நாட்டில் பெரும்தொகை நெல் உள்ளதாக விவசாய திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால் வெளிநாடுகளில் இருந்து அரசியை இறக்குமதி செய்ய தேவையில்லையென திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ளது. 30 இலட்ம் மெற்றிக் தொன் நெல் அறுவடையை எதிர்பார்த்துள்ளதாக விவசாய திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Aug-06 | 08:08

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,839
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 291
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 68
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,537
இறப்புக்கள் - 11