சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவன கடன்பெறுநர்களுக்கு வணிக வங்கிகளின் ஊடாக விசேட கடன் திட்டம்

Share Button

அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளவாறு நிவாரண மற்றும் வறுமை ஒழிப்பிற்கான விசேட கடன் நிவாரண திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உரிமம்பெற்ற வணிக வங்கிகள் இணக்கம் வெளியிட்டிருப்பதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

தகுதிவாய்ந்த சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவன கடன்பெறுநர்களுக்கு இதன் அனுகூலம் கிடைக்கப் பெறவுள்ளது.

தகுதிவாய்ந்த சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவன கடன்பெறுநர்களுக்கு இந்த வருடம் ஜனவரி முதலாம் திகதியிலிருந்து டிசெம்பர் 31ஆம் திகதி வரையில் இந்த நிவாரணக் கடனை பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11