அரசியல் ரீதியாக பழிவாங்கப்பட்ட ஊழியர்களிடமிருந்து 20 ஆயிரம் முறைப்பாடுகள் கிடைத்துள்ளன

Share Button

அரச மற்றும் அரச சார்பு நிறுவனங்களில் அரசியல் ரீதியாக பழிவாங்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து 20 ஆயிரம் முறைப்பாடுகள் கிடைத்திருப்பதாக இதுபற்றி விசாரிக்கும் குழுவின் தலைவர் இராஜாங்க அமைச்சர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

எதிர்வரும் 25ஆம் திகதி வரை இது தொடர்பான முறைப்பாடுகளை மேற்கொள்ள முடியும். 2015ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு வரை அரசியல் ரீதியாக பழிவாங்கப்பட்டோருக்கு இதற்கான நிவாரணம் வழங்கப்படவிருக்கிறது.

கொழும்பு 02, பார்க் வீதியில் அமைந்துள்ள, இலக்கம் 23, பார்க்லன்ட் கட்டடத்தின் 19ஆவது மாடியில் அமைந்துள்ள அலுவலகத்திற்கு தபால் மூலம் முறைப்;பாடுகளை அனுப்பி வைக்க முடியும்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *