சர்வதேச வானொலி தினம் இன்றாகும் – வானொலி அரச விருதுவிழா இன்று மாலை கொழும்பில்.

Share Button

சர்வதேச வானொலி தினம் இன்றாகும். 2011ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 3ஆம் திகதி யுனெஸ்கோ அமைப்பின் 36ஆவது மாநாட்டில் இத்தினம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. ஐக்கிய நாடுகளின் வானொலி சேவை 1946ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 13ஆம் திகதி ஆரம்பமானது. இதன்படி, சர்வதேச வானொலி தினம் பெப்ரவரி 13ஆம் திகதியாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. வானொலி ஊடகத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் இந்தத் தினம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது.

சர்வதேச வானொலி தினத்திற்கு இணைவாக புத்தசாசன, கலாசார மற்றும் மத அலுவல்கள் அமைச்சு ஒழுங்கு செய்துள்ள வானொலி அரச விருதுவிழா கொழும்பு எல்ப்பின்ஸ்டன் அரங்கில் இன்று மாலை இடம்பெறும். பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இதில் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொள்வார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *