முச்சக்கர வண்டிகளை ஒழுங்குறுத்துவதற்காக அதிகாரசபை ஒன்று அமைக்கப்படவுள்ளது

Share Button

முச்சக்கர வண்டிகளை ஒழுங்குறுத்துவதற்கான முற்போக்கான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் எடுத்திருப்பதாக பிரதி அமைச்சர் அசோக்க அபேசிங்க தெரிவித்துள்ளார். இதுபற்றி அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி சில்வா கடந்த 26ஆம் திகதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலை வெளியிட்டிருந்தார் என்றும் பிரதி அமைச்சர் கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *