ஊரடங்குச் சட்டம் அமுலில் உள்ள வேளையிலும், மனிங் சந்தை திறக்கப்படவிருக்கிறது

Share Button

ஊரடங்குச் சட்டம் அமுலாகும் நாட்களில் அதிகாலை 4 மணி தொடக்கம் பிற்பகல் 2 மணிவரை புறக்கோட்டை மனிங் சந்தையை திறந்து வைக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இன்று மரக்கறி வகைகளை ஏற்றிய 15 லொறிகள் மனிங் சந்தைக்கு சென்றிருக்கின்றன. மக்களுக்குத் தேவையான மரக்கறி வகைகளை பிரதேச மட்டத்தில் விநியோகிக்கத் தேவையான மரக்கறி வகைகள் போதியளவில் காணப்படுகின்றன. பிரதேச அரசியல் பிரமுகர் ஒருவருக்கோ, அரசியல் அதிகாரிகளுக்கோ மனிங் சந்தைக்கு சென்று தேவையான பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதற்கான வாய்ப்பு காணப்படுகிறது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *