வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தானம் நடவடிக்கை

Share Button

கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கான வேலைத்திட்டத்தை இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் அறிவித்துள்ளது. இந்த வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க உங்களாலும் பங்களிப்பு செய்ய முடியும். நிதியுதவிகளை கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் ஜகத் விக்ரமசிங்கவிடம் வழங்க முடியும். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்கப்படும் பொருட்களை இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபன கலையகத்திலும் கையளிக்க முடியும்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *