வீட்டிலிருந்து பணிபுரியும் காலம் 20ஆம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது

Share Button

வீட்டிலிருந்து பணிபுரியும் காலம் ஏப்ரல் மாதம் 20ஆம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. அரச மற்றும் தனியார் துறையினருக்கு இது ஏற்புடையதாகும். இந்தக் காலப்பகுதியில் அரச மற்றும் தனியார் துறை பிரதானிகளின் அறிவுரைக்கு அமைய முடிந்தளவு வீட்டில் இருந்தவாறு பணிபுரியுமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. சுகாதாரம், வங்கி, போக்குவரத்து மற்றும் அத்தியாவசிய சேவைகள் தவிர்ந்த ஏனைய தரப்பினருக்கும் இவ்வாறு வீட்டில் இருந்து பணி புரிய முடியும் என அரசாங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-28 | 19:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,807
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 500
புதிய நோயாளிகள் - 02
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 65
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,296
இறப்புக்கள் - 11