கொழும்பு மெனிங் சந்தையை ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் திறப்பதற்கு நடவடிக்கை

Share Button

 

கொழும்பு மெனிங் வர்த்தக சந்தையை இன்று முதல் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக் கிழமைகளிலும் திறப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. கொவிட்-19 தொற்று காரணமாக கடந்த ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் வர்த்தக சந்தை மூடப்பட்டிருந்தது. வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து தற்போது அதிகளவான மறக்கறி வகைகள் கிடைப்பதால் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் சந்தையை திறப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-28 | 19:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,807
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 500
புதிய நோயாளிகள் - 02
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 65
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,296
இறப்புக்கள் - 11