மதிப்பீட்டு ஆய்வு தொடர்பான முதலாவது பூகோள கருத்தரங்கு இம்மாதம் 17ஆம் திகதி முதல் 19ஆம் திகதி வரை கொழும்பில் இடம்பெறவுள்ளது.

Share Button

மதிப்பீட்டு ஆய்வு தொடர்பான முதலாவது பூகோள கருத்தரங்கு இம்மாதம் 17ஆம் திகதி முதல் 19ஆம் திகதி வரை கொழும்பில் இடம்பெறவுள்ளது. 74 நாடுகளைச் சேர்ந்த 101 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த சர்வதேச கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்வது என்ற பிரதி சபாநாயகர் ஆனந்த குமாரசிறி தெரிவித்தார். பூகோள ரீதியான சிவில் சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி பங்காளர்கள் பலரும் இதில் கலந்து கொள்வர்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11