டெங்குப் பரிசோதனைகளுக்கு என ஆயிரத்து 200 ரூபாவும் ,ரத்த பரிசோதனைக்கென 400 ரூபாவும் உயர்ந்த பட்ச சில்லறை விலையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன

Share Button

டெங்கு பரிசோதனைக்கு என ஆயிரத்து 200 ரூபாவையும், முழுமையான இரத்தப் பரிசோதனைக்கு என 400 ரூபாவையும் அறவிடுவதற்கான உயர்ந்தபட்ச சில்லறை விலை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நுகரவோர் அதிகார சபை இதனை அறிமுகம்செய்துள்ளது. சகல தனியார் வைத்தியசாலைகளுக்கும் இந்த நிர்ணயவிலை பொருத்தும். இது தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-28 | 19:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,807
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 500
புதிய நோயாளிகள் - 02
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 65
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,296
இறப்புக்கள் - 11