புதிதாக ஆட்சிப்பீடம் ஏறும் அரசாங்கத்திடம் மூன்று பொறுப்புக்கள் உள்ளன – தேசிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க

Share Button

தேசிய மக்கள் சக்தி பிரஜைகளின் பொறுப்புக்களை உணர்ந்து, அந்தப் பொறுப்புக்களை நிறைவேற்றுவதற்கான கொள்கைகளை மக்களிடம் சமர்ப்பித்துள்ளதாக அதன் தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். புதிதாக ஆட்சிப்பீடம் ஏறும் அரசாங்கத்திடம் மூன்று பொறுப்புக்கள் உள்ளன. அவை பிரஜைகள் பற்றிய பொறுப்பு, சமூகப் பாதுகாப்புத் தொடர்பான பொறுப்பு, தாய்நாட்டைப் பாதுகாக்கும் பொறுப்பு ஆகியவையென திரு.திசாநாயக்க குறிப்பிட்டார்.

இந்தப் பொறுப்புக்களை தேசிய மக்கள் சக்தி எவ்வாறு நிறைவேற்றும் என்பது பற்றிய விபரங்களை கட்சியின் வேலைத்திட்டத்தில் கூறிப்பிட்டுள்ளதாக அவர் எமது நிலையத்திடம் கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Aug-06 | 08:08

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,839
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 291
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 68
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,537
இறப்புக்கள் - 11