கண்டி மற்றும் கதிர்காமம் எசல பெரஹர உற்சவங்கள் இன்று நிறைவுபெறுகின்றன

Share Button

கண்டி வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க எசல பெரஹர உற்சவம் இன்று நிறைவுக்கு வருகின்றது. இறுதி றந்தோலிப் பெரஹர நேற்றிரவு வீதி வலம் வந்தது. இன்று பகல் இடம்பெறும் பெரஹராவைத் தொடர்ந்து ஹெட்டம்பே தொட்டையில் தீர்த்தம் இடம்பெற்று பெரஹர நிறைவுபெறும். றுஹூணு கதிர்காம ஆலயத்தின் பெரஹரவும் இன்று நிறைவு பெறுகிறது. இதன் கடைசி பெரஹரா நேற்று வீதி வலம் வந்தது. இன்று மாணிக்க கங்கையில் தீர்த்தம் இடம்பெற்றதன் பின்னர் பெரஹர உற்சவம் நிறைவுபெறும்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *