விரைவில் பாடசாலை மட்ட விளையாட்டுப் போட்டிகளை ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது

Share Button

சுகாதார அமைச்சின் ஆலோசனையுடன் பாடசாலைகளில் விளையாட்டுப் போட்டிகளை மீண்டும் ஆரம்பிக்கும் சாத்தியக்கூறு பற்றி ஆராயப்படுகிறது. விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ, சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாரச்சியை நேற்று சந்தித்து இது பற்றி ஆராய்ந்துள்ளார். கொவிட்-19 தொற்றுநோய் காரணமாக கடந்த மார்ச் மாதம் பாடசாலைகளில் விளையாட்டுத்துறை நிகழ்ச்சிகள் யாவும் இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்தன. சுகாதார அமைச்சின் வழிகாட்டல்களுக்கு ஏற்புடைய வகையில் விளையாட்டுத் துறையை மீள ஆரம்பிப்பதற்கு அனுமதி அளிக்குமாறு அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ, கோரிக்கை விடுப்பதாக தேசிய நாளிதழொன்று அறிவித்துள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *