ஒருலட்சம் இளம் தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு நிலத்துண்டுகள் வழங்கப்படவுள்ளன   

Share Button

சுமார் ஒரு லட்சம் இளம் தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு ஒரு லட்சம் நிலத்துண்டுகள் வழங்கி, எதிர்வரும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் புதிய வர்த்தகர்களுடன் பொருளாதார அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்துவதற்காக ஜனாதிபதி தமக்கு அளித்துள்ள பொறுப்பை உரிய முறையில் நிறைவேற்றுவதாக இராஜாங்க அமைச்சர் ரொஷான் ரணசிங்க தெரிவித்துள்ளார். தமது அமைச்சில் நேற்று இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போது அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டார்.

ஜனாதிபதி முன்வைத்துள்ள சுபீட்சத்தின் நோக்கு கொள்கைப் பிரகடனத்தின் அடிப்படையில், நில முகாமைத்துவ முறைமை தொடர்பில் கவனம் செலுத்தி திட்டங்கள் வகுக்கப்படும் எனவும் இராஜாங்க அமைச்சர் ரொஷான் ரணசிங்க இதன் போது குறிப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *