பாடசாலை மட்ட கிரிக்கெட் போட்டியாளர்கள் தொடர்பான ஒன்லைன் தகவல் கோப்பு

Share Button

நாட்டிலுள்ள பாடசாலைகளுக்காக விளையாடும் வீர வீராங்கனைகளின் தகவல்களை இணையத்தில் பெறக்கூடிய தரவு முறையொன்றை இலங்கைப் பாடசாலைக் கிரிக்கெட் சங்கம் வகுத்து வருகிறது. இது சங்கத்தின் தலைவரும், கொழும்பு நாலந்தா கல்லூரியின் தலைவருமான திலக் ஹேத்துஹேவாவின் எண்ணக்கருவில் உதித்த சிந்தனையாகும். இதன் கீழ், 13 தொடக்கம் 19 வயதிற்கு உட்பட்ட கிரிக்கெட் போட்டியாளர்கள் 30 ஆயிரம் பேர் பற்றிய தகவல்கள் சேர்க்கப்படும். இதனைக் கொண்டு, தெரிவாளர்கள் பயிற்சிக் குழாம்களை இலகுவாக அமைக்கக்கூடியதாக இருக்குமென தேசிய பத்திரிகையொன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *