அமெரிக்க தேர்தலில் ரஷ்ய இணைய ஊடுருவிகள் தாக்கம் செலுத்துவதாக மைக்ரொசொப்ட் நிறுவனம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

Share Button

அமெரிக்க தேர்தலில் ரஷ்யா உட்பட வெளிநாட்டு ஊடுருவிகள் தாக்கம் செலுத்துவதாக மைக்ரோசொப்ட் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. ரஷ்யா, சீனா, ஈரான் ஆகிய நாடுகளுடன் நெருக்கமான ஊடுருவிகள் இந்த செயற்பாடுகளில் இணைந்துள்ளன. அமெரிக்க தேர்தலை இலக்காகக் கொண்டு, வெளிநாட்டு குழுக்கள் அவற்றின் வல்லமையை அதிகரித்துள்ளமை தெளிவாகிறதென மைக்ரோசொப்ட் அறிவித்துள்ளது. அமெரிக்க கட்சிகள் உட்பட 200க்கும் அதிகமான தேர்தல் நிறுவனங்களை இந்த ஊடுருவிகள் இலக்கு வைத்திருப்பதாக மைக்ரோசொப்ட் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *