ஐக்கிய தேசியக் கட்சி முழுமையாக மறுசீரமைக்கப்படும் என்று கட்சியின் உபதலைவர் அறிவிப்பு

Share Button

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி முழுமையாக மறுசீரமைக்கப்படும் என்று கட்சியின் பிரதித் தலைவர் ருவன் விஜேவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

கட்சியின் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக தாம் என்றும் முன்னிற்பதாகவும், ஐக்கிய தேசியக் கட்சியை கட்டியெழுப்பும் பொறுப்பு தமக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ருவன் விஜேவர்தன கூறினார். கட்சியின் நிறைவேற்றுக் குழுவினது நம்பிக்கை கிடைக்குமாயின் கட்சித் தலைமைத்துவத்தை பொறுப்பேற்கத் தயார் என்றும் ருவன் விஜேவர்தன கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *