முறையான திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பொருளாதாரத்தைக் கட்டியெழுப்புவது அரசாங்கத்தின் இலக்காகும் என்று இராஜாங்க அமைச்சர் அஜித் நிவாட் கப்ரால் தெரிவிப்பு

Share Button

தெளிவான முறையான செயற்றிட்டத்தின் கீழ், நாட்டின் பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் அஜித் நிவாட் கப்ரால் தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் மக்களுக்கு மத்தியில் அரசாங்கம் மீதான நம்பிக்கை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் வங்கித்துறை வலுப்படுத்தப்படுவதோடு, தொழில் முயற்சியாளர்களையும் பாதுகாப்பது அவசியமாகும் என்றும் அவர் கூறினார்.

கொவிட் வைரஸ் தாக்கத்திற்கு மத்தியில் சிறந்த செயற்றிட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்திய நாடுகளில் இலங்கையும் முன்னிலை வகிக்கிறது. உலக நாடுகளின் தலைவர்களும் இதற்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்கள். நாட்டின் பொருளாதார சவால்களும் இதேபோன்று வெற்றி கொள்ளப்படும் என்று அஜித் நிவாட் கப்ரால் தெரிவித்தார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *