20ஆவது அரசியல் அமைப்பு திருத்தம் தொடர்பாக ஆராயும் குழுவின் அறிக்கை இன்று பிற்பகல் பிரதமரிடம் கையளிப்பு

Share Button

20ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் தொடர்பாக ஆராய்வதெற்கன நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் அறிக்கை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவிடம் இன்று கையளிக்கப்படவுள்ளதாக குழுவின் உறுப்பினர் டிலான் பெரேரா தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் நியமித்த இந்த குழுவுக்கு, அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ் தலைமை தாங்குகிறார்.

உதய கம்பன்பில, அலி சப்ரி, நிமல் சிறிபால டி சில்வா ஆகிய அமைச்சர்களும் சுசில் பிரேமயஜந்த, எஸ்.வியாழேந்திரன் ஆகிய இராஜங்க அமைச்சர்களும் இந்த குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளார்கள். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான டிலான் பெரோன, பிரேம்நாத் தொலவத்த ஆகியோரும் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளார்கள். இந்த திருத்தம் பற்றி விரிவாக ஆராய்ந்ததாகவும் இந்த அறிக்கையை, பிரதமர் நாளை அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கவுள்ளார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *