இஸ்ரேலுக்கு அரசாங்கத்தால் மாத்திரம் பணிப்பெண்களை அனுப்ப நடவடிக்கை

Share Button

எதிர்வரும் காலத்தில் அரசாங்கத்தால் மாத்திரம் இஸ்ரேலுக்கு பணிப்பெண்களை அனுப்ப நடவடிக்கை மேறn;காள்ளப்படும் என அமைச்சர் நிமால் சிறிபால டீ சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

 

இஸ்ரேல் அரசாங்கத்திற்கும் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும் இடையில் ராஜதந்திர முறையில் ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்திற்கு அமைய இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.

 

கடந்த காலத்தில் வீட்டுத் தாதியர் சேவை மற்றும் விவசாயத்துறை வேலைவாய்ப்புக்காக தனியார் துறையின் ஊடாக இலங்கையர்கள் இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். இதன்மூலம் முகவர்கள் பாரிய நிதியை அறவிட்டார்கள். இந்தநிலையில் இஸ்ரேல் அரசாங்கம் தனியார் இலங்கை பணியாளர்களை பெறுவதை இடைநிறுத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *