நீதியான சமூகத்திற்கான தேசிய இயக்கம் என்ற அமைப்பு அரசியல் யாப்பின் மீதான 20ஆவது திருத்தத்திற்கு ஆதரவு.

Share Button

அரசியல் யாப்பின் மீதான 20ஆவது திருத்தத்திற்கு முழுமையான ஆதரவை வழங்குவதாக நீதியான சமூகத்திற்கான தேசிய இயக்கம் அறிவித்துள்ளது.

இந்தத் திருத்தம் நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி முறையை இல்லாதொழிக்க வழிவகுப்பதாக இயக்கத்தின் முக்கியஸ்தர் டி.எம்.டி.அபேரட்ன தெரிவித்தார்.

நீதியான சமூகத்திற்கான தேசிய இயக்கத்தை சங்கைக்குரிய மாதுலுவாவே சோபித்த தேரர் ஸ்தாபித்திருந்தார். அவர் நிறைவேற்று அதிகார முறைமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டைக் கொண்டிருந்ததாக திரு அபேரட்ன தெரிவித்தார். அவர் நேற்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில் உரையாற்றினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *