அகில இலங்கை பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான விளையாட்டு;ப் போட்டியில் மற்றுமொரு போட்டிச் சாதனை

Share Button

கொழும்பு சுகததாஸ மைதானத்தில் தற்போது நடைபெற்றுவரும் அகில இலங்கை பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் 14 வயதிற்கு உட்பட்ட மகளிருக்கான குண்டெறிதல் போட்டியில் கொழும்பு பௌத்த மகளிர் கல்லூரியைச் சேர்ந்த கே.குருகுலசூரிய சாதனை நிலைநாட்டியுள்ளார்.

பத்து தசம் பூஜியம் ஐந்து மீற்றர் தூரத்திற்கு இவர் குண்டெறிந்துள்ளார். 12 வயதிற்கு உட்பட்ட மகளிருக்கான உயரம் பாய்தல் போட்டியில் குருநாகல் ஹோலி குரொஸ் கல்லூரியைச் சேர்ந்த ஜே.எம்.எஸ்.ஜயசிங்க வெற்றி பெற்றுள்ளார். 17 வயதிற்கு உட்பட்ட மகளிருக்கான ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் வளல ரட்நாயக்க கல்லூரியைச் சேர்ந்த பி.வை.ஹஸந்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார். அகில இலங்கை பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான விளையாட்டுப் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் இன்றாகும்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *