தேசிய மட்டத்திலான பொலிஸ் பல்கலைக்கழகம் ஒன்று ஸ்தாபிக்கப்படவுள்ளது

Share Button

பொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு உயர் கல்வியை வழங்குவதற்கான தேசிய மட்டத்திலான பல்கலைக்கழகம் ஒன்று ஸ்தாபிக்கப்படவுள்ளது. இதற்கென துறைசார் நிபுணர்களை உள்ளடக்கிய குழுவின் பரிந்துரையும் பெற்றுக் கொள்ளப்படவிருக்கிறது. இவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பல்கலைக்கழகத்தை நிர்மாணிப்பது தொடர்பான சட்டமூலமும் தயாரிக்கப்படவிருக்கிறது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-28 | 19:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,807
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 500
புதிய நோயாளிகள் - 02
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 65
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,296
இறப்புக்கள் - 11