போலிச் செய்திகளின் மூலம் அரசாங்கத்தை சிரமத்திற்குள்ளாக்க சில ஊடகங்கள் முயன்று வருவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

Share Button

போலிச் செய்திகளின் மூலம் அரசாங்கத்தை சிரமத்திற்கு உள்ளாக்க சில ஊடகங்கள் முயன்றுவருவதாக பிரதியமைக்கர் ஜே.சி.அலவத்துவல தெரிவித்துள்ளார். இதனால் மக்களுக்கான பணிகளை மேற்கொள்ள அரசாங்கத்திற்கு சிரமம் ஏற்படலாம், போலிச் செய்திகளை வெளியிடுவதன் மூலம் சில ஊடகங்கள் பின்னடைவை எதிர்நோக்கி இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார். அரசாங்கம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மேற்கொண்ட அபிpவிருத்தி திட்டங்கள் மூலம் ஊடகங்கள் மூலம் குறைந்த அளவிலான பிரசாரங்களே வழங்கப்பட்;டதாக அவர் கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11