அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களின் பயன் மக்களைச் சென்றடைவதற்கான வழிவகைகள் – அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ

Share Button

அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களின் பயன் மக்களைச் சென்றடைவதற்கான வழிவகைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ தெரிவித்திருக்கிறார்.

ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் இந்த பொறுப்பையே மக்கள் பிரதிநிதிகளிடம் வழங்கியிருப்பதாக அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்.

கிராமிய பொருளாதாரத்தைக் கட்டியெழுப்பும் தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் கேகாலை மாவட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம் கேகாலை நகர மண்டபத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இதன் போதே அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ இந்த விடயங்களைச் சுட்டிக்காட்டினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *