நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஸ்மார்ட் கையடக்கத் தொலைபேசி அடுத்தாண்டு ஏற்றுமதி செய்யப்படவுள்ளது.

Share Button

நாட்டில் முதற்தடவையாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஸ்மார்ட் கையடக்கத் தொலைபேசிகள் எதிர்வரும் டிசெம்பர் மாதம் சந்தைக்கு விநியோகிக்கப்படவுள்ளதாக கொழும்பு மைக்ரோ எலெக்ரிக் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. பத்தாயிரம் ரூபா என்ற குறைந்த விலையில் அதனை விற்பனை செய்ய எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த நடவடிக்கைகள் விரிவுபடுத்தப்பட்ட பின்னர் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் அதனை ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் எதிர்பார்த்துள்ளதாக அந்நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *