கிராம மக்களின் பல பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் கிராமத்துடன் கலந்துரையாடல் தற்சமயம் புத்தளத்தில்

Share Button

தாம் வழங்கும் ஆலோசனைகளை வேறு விதத்தில் புரிந்து கொண்டு செயற்படுவதால், கிராம மக்களின் அநேக பிரச்சினைகளுக்கு நிலையான தீர்வு கிடைக்காமல் போவதாக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.

இதனால், குறித்த பிரதேசத்தின் அரச அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடி, அவ்வாறான பணிப்புரைகளை தவறாக புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கான வழிவகைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். இதன் மூலம் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு நிலையான தீர்வை காண முடியும் என ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார்.

கிராமத்துடன் கலந்துரையாடல் என்ற வேலைத்திட்டத்தின் 11ஆவது கட்டம் புத்தளத்தில் இன்று இடம்பெறுகிறது. புத்தளம் – களுவரகஸ்வௌ நெலும் கிராமத்தில் இடம்பெறும் நிகழ்வில் பங்கேற்ற ஜனாதிபதி இதனைக் குறிப்பிட்டார். இந்த வேலைத்திட்டத்தின் ஊடாக தமக்கு ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிகளை ஜனாதிபதியிடம் நேரடியாக தெரிவிப்பதற்கான வாய்ப்பும் மக்களுக்கு கிடைக்கிறது. பின்தங்கிய கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துதற்காக இவ்வாறான பத்து நிகழ்ச்சிகள் ஏற்கனவே முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *