ரணில் பாராளுமன்றம் செல்ல வேண்டும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தெரிவிப்பு

Share Button

நாடு எதிர்கொண்டிருக்கும் சாவால்களை வெற்றிகொள்வதற்கு ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினராக பாராமன்றத்திற்கு வருகை தர வேண்டும் என்று அந்தக் கட்சியின் தவிசாளர் வஜிர அபேவர்தன தெரிவித்துள்ளார். நாடு எதிர்கொண்டிருக்கு பிரச்சினைகளுக்கு ரணில் விக்ரமசிங்கவினால்; தீர்வு முன்வைக்க முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். எல்பிட்டியில் நடைபெற்ற நிகழ்வொன்றின்போதே அவர் இதனைக் தெரிவித்தார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *