யானை – மனித மோதலுக்கு தீர்வுகாண இரண்டு மாதங்களில் வேலைத்திட்டம்.

Share Button

காட்டு யானைகளின் பிரச்சினைக்கு இரண்டு மாதங்களுக்குள் தீர்வு காணுமாறு கோப் குழு வனஜீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. இலங்கையில் காட்டு யானை பிரச்சினை தொடர்பான விசேட கணக்காய்வு அறிக்கை மீண்டும் கோப் குழுவினால் ஆராயப்பட்டது. இதன் போதே இந்த பணி;ப்புரை விடுக்கப்பட்டது.

 

காட்டு யானை பிரச்சினை தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் பரிந்துரைகள் உள்ளிட்ட அறிக்கை தற்சமயம் ஜனாதிபதியால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *