2018ஆம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் இடாப்பு எதிர்வரும் வியாழக்கிழமை உறுதிப்படுத்தப்படவுள்ளது

Share Button

2018ஆம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் இடாப்பு எதிர்வரும் வியாழக்கிழமை அத்தாட்சிப்படுத்தப்படும் என மேலதிக தேர்தல்கள் ஆணையாளர் ரசிக்க பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடளாவிய ரீதியில் 22 தேர்தல் தொகுதிகளின் உதவி மற்றும் பிரதித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர்கள் வாக்காளர் இடாப்பை அன்றைய தினம் உறுதி செய்வர். எதிர்வரும் வியாழக்கிழமைக்குப் பின்னர் இடம்பெறும் சகல தேர்தல்கள் மற்றும் வாக்களிப்பிற்கு என்பனவற்றிற்காக 2018ஆம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் இடாப்பே பயன்படுத்தப்படும் என்றும் மேலதிக தேர்தல்கள் ஆணையாளர் தெரிவித்தார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jun-05 | 17:06

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 1,800
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 931
புதிய நோயாளிகள் - 03
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 48
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 858
இறப்புக்கள் - 11