பாடசாலை போக்குவரத்துக் கட்டணம் நாளை முதல் அதிகரிப்பு

Share Button

 

எரிபொருள் விலை அதிகரித்தமையால் பாடசாலை போக்குவரத்து சேவைக் கட்டணத்தை 10 வீதத்தினால் அதிகரிக்க மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான அகில இலங்கை போக்குவரத்து சேவை சங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

தூரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கட்டணத்தை அதிகரிக்குமாறு தமது உறுப்பினர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளதாக சங்கத்தின் செயலாளர் லலித் சந்திரசிறி குறிப்பிட்டார்.

இதுவரை, நாடலாவிய ரீதியாக பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் பதிவு செய்யப்படாத சுமார் 30,000 வாகனங்கள் பாடசாலை போக்குவரத்து சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *