யாழ்ப்பாணத்தில் உருளைக் கிழங்கு உற்பத்தி வலயம் ஆரம்பம்!

Share Button

யாழ்ப்பாணத்தில் உருளைக் கிழங்கு உற்பத்தி வலயம் விவசாய பிரதி அமைச்சர் அங்கஜன் இராமநாதனினால் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

புத்தூர் கமநல சேவை நிலையத்தில் உருளைக் கிழங்கு செய்கையாளர்கள் 2000 பேருக்கு விதை உருளைக் கிழங்குகளும் வழங்கப்பட்டன.

இதற்கென அரசாங்கம் 76 மில்லியன் ரூபா நிதியினை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.

50 சதவீத மானியத்துடன், 1000 ரூபா விசேட உர மானியமும் வழங்கப்படும்.

காப்புறுதி, கொள்வனவு, நேரடி சந்தை வாய்ப்பு மற்றும் யாழ் உருளைக் கிழங்கு என்னும் வர்த்தக நாமம் பெயரிடப்படவுள்ளது.

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jun-05 | 17:06

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 1,800
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 931
புதிய நோயாளிகள் - 03
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 48
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 858
இறப்புக்கள் - 11