சமகாலஅரசியல் நெருக்கடிக்கு ஒரேதீர்வு பொதுத்தேர்தல்!

Share Button

சமகால அரசியல் நெருக்கடிக்கு ஒரே தீர்வு பொதுத்தேர்தலை நடத்துவதாகும் என மல்வத்தைப் பீடத்தின் அனுநாயக்கர் அதி சங்கைக் குரிய நியங்கொட விஜித்த சிறிதேரர் தெரிவித்துள்ளார்.

பாராளுமன்ற சபாநாயகரின் தீர்மானங்களும், செயற்பாடுகளும் பாரபட்சமானவை என அனுநாயக்கர் தெரிவித்தார்.

அவர் கொழும்பில் இடம்பெற்ற நிகழ்ச்சியொன்றில் உரையாற்றினார்.

சபாநாயகரின் செயற்பாடுகளால் நிறைவேற்று அதிகாரப் பீடத்திற்கும், சட்டவாக்க சபைக்கும் இடையில் முறுகல் நிலை தோன்றலாம்.

வவேறு கருத்துக்களால் மக்கள் குழப்பமடையவும் நேரிடும். இதற்காகவே பொதுத்தேர்தல் மூலம் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணுமாறு கோருவதாக அதி சங்கைக்குரிய நியங்கொட விஜித்த சிறி தேரர் தெரிவித்தார்.

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11