சிறுவர்களைப் பாதுகாப்போம்

Share Button

இன்று(12) சிறுவர் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான சர்வதேச தினம். ‘சிறுவர் பாதுகாப்பு மற்றும் நலப் பராமரிப்பு’ என்பதே இம்முறை தொனிப் பொருளாகும்.

சகல நாடுகளினதும் எதிர்காலம் சிறுவர்களே. அவர்களுக்கு தகுந்த வயதில் கல்வி, அன்பு, அரவணைப்பு வழங்கி சிறுவர்களின் நல வாழ்வை உறுதி செய்வது முழு மொத்த சமூகத்தினதும் கடமையாகும்.

சிறுவர்கள் தொழிலாளர்களாக இருத்தப்பட பொருளாதாரம், கல்வி, கலாச்சார சூழல், மக்களின் கடமைகள் மற்றும் உரிமைகள் குறித்த அறிவு இன்மையே காரணமாகும்.

தற்சமயம் இலங்கையில் சிறுவர் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து உள்ளதாகவும் இது குறித்த ஏதும் தகவல்கள், முறைப்பாடுகள் இருப்பின் 1929 என்ற இலக்கத்திற்கு அறியத்தறுமாறு தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11