19ஆவது திருத்தச் சட்டம்: நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் தேவைகளுக்கே!

Share Button

அரசியல் அமைப்பின் 19ஆவது திருத்தச் சட்டம் முன்வைக்கப்பட்டது, நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் தேவைகளுக்கு அமையவே என சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் சமிந்த பெர்டினன்டோ தெரிவித்துள்ளார்.

எமது நிலையத்தில் இடம்பெற்ற சுபாரதி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவர்
இதனைக் குறிப்பிட்டார்.

19ஆவது திருத்தச் சட்டத்தில் காணப்படும் சில பொருந்ததாத சரத்துக்களே நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளுக்குக் காரணம் என மூத்த ஊடகவியலாளர் மாலிந்த செனெவிரட்ன நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தெரிவித்தார்.

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-28 | 19:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,807
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 500
புதிய நோயாளிகள் - 02
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 65
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,296
இறப்புக்கள் - 11