இலங்கை மின்சாரசபையை இலாபம் ஈட்டும் நிறுவனமாக மாற்றுவதாக அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்

Share Button

இலங்கை மின்சாரசபையை இலாபமீட்டும் நிறுவனமாக்கி நுகர்வோருக்கு நிவாரணம் வழங்கவுள்ளதாக மின்சக்தி சக்திவலு மற்றம் வியாபார அபிவிருத்தி அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். மின்சார சபையின் தொழில் சங்கப் பிரதிநிதிகளுக்கும், அமைச்சருக்கும் இடையிலான சந்திப்பு இன்று இடம்பெற்றது. அதன்போதே அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டார். இலங்கை மின்சார சபையில் நிலவும் நிதி மற்றும் சேவை முரண்பாடுகளை தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *