சட்டமாகக் கொண்டுவரப்படும் அரசியல் அமைப்புத் தொடர்பில் அனைத்துத் தரப்புக்களுடனும் சேர்ந்து தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்படும் என பிரதமர் வலியுறுத்தல்

Share Button

புதிய அரசியல் அமைப்புத் தொடர்பில் தற்போது முன்வைக்கப்பட்டிருப்பது அரசியல் அமைப்புச் சட்ட மூலம் அல்ல. மாறாக புத்திஜீவிகள் மற்றும் பல்வேறு தரப்புக்களின் அபிப்பிராயங்கள் அடங்கிய அறிக்கை மாத்திரமே என்று பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பில் அனைத்துத் தரப்புக்களினதும் கருத்துக்களும் யோசனைகளும் கருத்திற்கொள்ளப்படும். அரசியல் அமைப்புச் சபை பாராளுமன்றத்தில் ஒன்றுகூடியபோது பிரதமர் இந்தக் கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ளார். நாட்டைப் பிளவுபடுத்த வேண்டிய தேவையோ பௌத்த தர்மத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய இடத்தை இல்லாமல் செய்ய வேண்டிய தேவையோ அரசாங்கத்திற்கு இல்லை என அவர் குறிப்பிட்டார். ஒன்றை ஆட்சியின் கீழ் மாகாண சபைகளின் அதிகாரத்தை பகிர்வதற்கு அரசாங்கம் தயார் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார். புதிய அரசியல் அமைப்பை வகுக்கும் நடவடிக்கையில் நாட்டின் அனைத்துத் தரப்புக்களையும் சேர்த்துக்கொள்வதாக பிரதமர் குறி;ப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *